Our business development approach has a stronger focus on developing partnerships and strategic relationships with other international firms in order to bring in new clients. This also includes developing new markets, such as different geographic areas, or identifying new potential markets for an existing service. Here are a few responsibilities that you should expect your Business

We help you:

 1. Attend events and conference in the areas of interest to meet new partners.
 2. Assist team members with their business development efforts analyzing their prospects.
 3. Setting referral and prospect meetings for and with the professionals.
 4. Conduct business development training for firm professionals (group and one-on-one).
 5. Making connections that will lead to sector growth.
 6. Help finalize good deals
 7. Consultations about the new market/company regulations and business nature. 

Yritystoiminnan kehitystyössä keskitymme vahvasti kumppanuuksien ja strategisten suhteiden lisäämiseen muiden kansainvälisten yritysten kanssa uusien asiakkuuksien luomiseksi. Tähän kuuluu myös uusien markkinoiden ja markkina-alueiden kehittäminen sekä uusien mahdollisuuksien tunnistaminen olemassa oleville tuotteille ja palveluille.

Autamme sinua:

 • Osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin yritystäsi kiinnostavilla markkina-alueella sekä tapamaan niissä uusia kumppaneita
 • Autamme tiimin jäseniä liiketoiminnan kehitystyössä analysoimalla heidän tavoitteitaan ja näkemyksiään.
 • Järjestämään tapaamisia eri alojen ammattilasten ja asiantuntijoiden kesken.
 • Järjestämään liiketoiminnan kehittämiskoulutusta yrityksen henkilöstölle (ryhmille ja yksityisesti).
 • Luomaan yhteistyöverkostoja, jotka johtavat toiminnan kasvuun.
 • Saamaan aikaiseksi hyviä sopimuksia.
 • Antamalla tietoa uusien markkinoiden määräyksistä sekä liiketoimintatavoista