B2B Matchmaking facilitate the meeting between institutions, companies and commercial agents for closing trade agreements, creating a new market for their products or services as well as new business opportunities to Companies.

MK Bridge provides information on how to access the represented markets. We will be at the service of both prospect partners to answer the questions until they find out all what they require in the market and the future business partner.

Targets: 

1.   Find commercial agents to represent the products or services of the companies.

2.   Supply business opportunities

3.   Report on the internationalization services and how to access the markets of the countries participating in the event.

Market Sizing & Opportunity Research

Understanding market size is critical to marketing planning. A market must be big enough to justify the resources and effort required to penetrate it. It is also worth understanding the difference between your current markets your potential markets.

Assessing the supply-side – All markets are supplied by other businesses. If we can identify these companies and assess their size, through aggregation, we can estimate the market size.

We believe it is always worthwhile tapping into this experience and knowledge, and checking it out against other methods of market sizing.

B2B Matchmaking auttaa erilaisia yrityksiä, yhteisöjä ja kaupallisia edustustoja tekemään yhteistyötä sopivien kumppaneiden kanssa, löytämään uusia markkinoita omille tuotteille ja palveluille ja näin luomaan yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

MK Bridge Oy auttaa yritystä pääsemään uusille markkinoille. Palvelemme kumppanuuden molempia osapuolia, etsimme vastaukset kysymyksiin, niin että kaikilla on tarvittava tieto sekä yhteinen näkemys uusista markkinoista ja tulevista liikekumppaneista.

Toimintamme:

Etsimme kaupallisia edustajia edustamaan yrityksen tuotteita tai palveluja

Tarjoamme uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Annamme tietoa kohdemaan palveluista sekä tavoista päästä sen markkinoille

Markkinat ja Mahdollisuudet:

Uusien markkina-alueiden erilaisten mahdollisuuksien ja kokoluokan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää suunnitteluvaiheessa. Markkinoiden on oltava riittävän suuret, jotta käytettävät resurssit ja ponnistelut tuottavat tulosta. Lisäksi on tärkeää ymmärtää ero nykyisen tilanteen ja uusien mahdollisuuksien välillä.

Tarjonnan arviointi – Kaikilla toimialoilla on jo muita yrityksiä. Tunnistamalla nämä yritykset ja selvittämällä niiden toiminnan, voimme arvioida markkinoiden koon ja mahdollisuudet.

Uskomme, että kokemus, oikea tieto ja tietojen tarkistus johtaa aina parhaaseen lopputulokseen.